1. Blog
 2. /
 3. Obsługa pacjenta
 4. /
 5. Jak bot głosowy ułatwia seniorom kontakt z przychodnią

Technologia cyfrowa z uważnością reaguje na potrzeby seniorów, którzy chcą być częścią rozwijającego się nowoczesnego społeczeństwa, chcą prowadzić w miarę możliwości samodzielne życie i jednocześnie czuć się zdrowotnie zaopiekowani.

A dlaczego to tak istotne? Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Chociaż obserwowana w tak wielu częściach świata podwyższona mediana wieku stanowi bez wątpienia jedno z ważniejszych współczesnych osiągnięć, to nie możemy zapominać, że tendencje te wiążą się również z ogromnymi wyzwaniami. Największe z nich dotyczą systemu opieki senioralnej, który powinien być oparty na silnych filarach.

Osoby starsze w Polsce wykres

Uwzględnienie rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne i zapewnianie odpowiednich zasobów w opiece nad osobami starszym powinny wyznaczać kierunki pożądanych działań systemowych.

Technologia cyfrowa w służbie seniorom

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi sektor innowacji, w którym wysoką pozycję zajmuje technologia cyfrowa. Już teraz dostarcza nam ona narzędzi pomagających zarządzać dobrostanem populacji i skutecznie redukować koszty opieki zdrowotnej. Jednocześnie umożliwia  pacjentom proaktywne angażowanie się w zarządzanie swoim zdrowiem.

Warto podkreślić, że to właśnie starzejąca się populacja ma szansę czerpać duże  korzyści z technologii cyfrowej w opiece zdrowotnej. Dlatego nie można lekceważyć jej konkretnych potrzeb w adaptacji i wykorzystaniu technologicznych innowacji. Ważne jest również, by grupa ta nie napotykała na bariery komunikacyjne i wykluczenie technologiczne. 

Łukasz Koniusz, manager ds. technicznych w NZOS MEDIQ Legionowo podkreśla, jak ważna jest pomoc seniorom w przełamywaniu obaw przed korzystaniem z nowych rozwiązań. Zaznacza jednocześnie, że w większości przypadków wystarczy tylko pierwszy krok, by okazało się, że wiek nie stanowi bariery w podążaniu za nowoczesnością.  

Jeśli chodzi o naszych pacjentów, to wyznaję zasadę, by zachęcać, zachęcać i jeszcze raz zachęcać. Jeżeli pacjent się odważy, spróbuje i zobaczy efekt, to wszystkie obawy znikają. Wśród personelu również pojawiały się wątpliwości, czy Wirtualna Rejestratorka, czyli bot głosowy zrozumie osoby starsze, czy one nadążą z podawaniem mu numeru PESEL. Tymczasem proces przyjmowania danych jest dopracowany do takiej perfekcji, że ewentualne przypadki niezrozumienia zminimalizowane są do niecałego 1% – komentuje Łukasz Koniusz podczas webinaru pt. Jak edukowanie pacjentów wpływa na działanie placówki?

Jakie narzędzia poprawiają jakość życia seniorów?

Realizowanie zadań cyfrowego wsparcia seniorów w opiece zdrowotnej powinno rozpocząć się już na etapie stosowania dobrych praktyk w komunikacji i dostępu do informacji

Właśnie do osiągnięcia tych celów, przeciwstawiając się stereotypowemu podejściu do grupy starszych pacjentów, został stworzony bot głosowy przyjazny seniorom. U podstaw jego funkcjonowania leży umożliwienie szybkiego i łatwego połączenia z placówką medyczną oraz krótki czas oczekiwania na rozmowę.

 Przy wysokich wymaganiach bot głosowy doskonale realizuje zadania:

 1.   Całodobowej rejestracji i obsługi pacjenta.
 2.   Jasnej komunikacji i odpowiedzi na pytania pacjenta.
 3.   Analizy opinii pacjentów i bieżącego reagowania na ich potrzeby.
 4.   Profesjonalnego wsparcia, które wpływa na postrzeganie placówki.
 5.   Włączania starszego pacjenta w aktywne zarządzanie swoim zdrowiem.
 6.   Redukcji szkód wynikających z technologicznego wykluczenia starszych pacjentów.
 7.   Wpływu na problem nieodwołanych wizyt.
 8.   Podnoszenia poziomu niezależności i samodzielności, które dają seniorom poczucie kontroli i celu, co sprzyja zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.

Wirtualna Rejestratorka sprawia, że kontakt telefoniczny pacjenta z placówką medyczną staje się łatwy, szybki, bezpieczny i wydajny. To dalej przekłada się na system funkcjonowania placówki, a pozytywne doświadczenia podczas interakcji telefonicznych mogą przyczynić się nie tylko do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz poprawy jakości świadczonej opieki, ale i wpłynąć na postrzeganie danego ośrodka.

Korzyści z korzystania z bota głosowego

Korzystanie z bota nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, co sprawia, że narzędzie Talkie.ai przeznaczone jest do obsługi każdej grupy wiekowej.ie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że infolinia telefoniczna to rzeczywiście najbardziej rozpowszechniony kanał kontaktu z placówką medyczną w starszej grupie wiekowej. Dlatego bot głosowy wykorzystuje ogromny potencjał innowacji cyfrowych, a następnie przekłada go na realne korzyści dla seniorów.

Talkie.ai do tego tradycyjnego kanału komunikacji dodaje nowoczesną warstwę, która dla użytkownika końcowego jest praktycznie niewidoczna. Narzędzie bota głosowego charakteryzuje się prostotą obsługi i intuicyjnym interfejsem głosowym. Tak skonstruowana technologia cyfrowa uzyskuje rolę wspomagającej i przystępnej dla seniorów. 

Starszy pacjent aktywnie bierze udział w systemie zarządzania swoim zdrowiem, przy jednoczesnym utrzymaniu samodzielności. Rozwiązanie to przynosi też korzyści organizacyjne dla strony klinicystycznej, bo wpływa pozytywnie na pracę specjalistów, ale i zarządzanie placówką – poprzez umawianie i odwoływanie wizyt, , szybkie i sprawne odpowiedzi na potrzeby pacjentów.

Artur Łęczycki, współwłaściciel Centrum Medycznego LeczyMed zauważa, że bot głosowy zachowuje wysoki poziom naturalnej komunikacji.

– Mimo że na początku rozmowy pojawia się informacja, że rozmówca ma do czynienia z automatem, to często pacjenci i tak traktują go jak realnego rozmówcę, zwracają się „per pani/pan” – wyjaśnia Artur Łęczycki. – Przed wprowadzeniem tego narzędzia przyznaję, że kiedyś dostałem skargę od pacjenta na to, że jego nazwisko nie było dobrze rozumiane. Rzeczywiście również mojej perspektywy było ono trudne w odbiorze. Obecnie voice bot świetnie sobie radzi również z takimi wyzwaniami – podsumowuje współwłaściciel Centrum Medycznego LeczyMed podczas webinaru pt. Jak odebrać wszystkie połączenia od pacjentów? 

Zamawianie recepty z Talkie

Korzyści z zastosowania narzędzia Talkie.ai w placówkach medycznych widoczne są również w usprawnianiu procesu zamawiania leków. Okazuje się bowiem, że nawet ponad 90-letnia pacjentka korzystając z bota głosowego bez problemu jest w stanie zamówić sobie receptę na leki. Dzięki temu nie musi fatygować się do placówki, a w konkretnym terminie otrzymuje receptę, którą zrealizuje w aptece.

Osoby starsze kontaktują się z voicebotami

Sztuczna inteligencja Wirtualnej Rejestratorki jest wyspecjalizowana w wykrywaniu słownictwa medycznego, dlatego odnowienie recepty jest dla pacjenta niezwykle proste. 

Proces zamówienia przebiega w kilku krokach:

Proces zamawiania recept Wirtualna Rejestratorka

Dzięki temu niezwykle prostemu procesowi zamawiania recepty, zachowany zostaje bardzo ważny cel społeczny, jakim jest wspieranie zdrowia seniorów, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii i bezpieczeństwa osób starszych. 

Rozwiązanie problemu wykluczenia cyfrowego

Współczesna technologia rozwija się naprawdę w szybkim tempie, nic więc dziwnego, że starszym osobom może być trudno nadążyć za najnowszymi osiągnięciami. Na szczęście sztuczna inteligencja dostarcza nam narzędzi wspomagających seniorów i włączających ich w komunikację dzięki nowoczesnej technologii.

Talkie.ai to narzędzie, które redukuje wykluczenie cyfrowe seniorów poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w technologicznych realiach. Przy tym nie wymusza na nich korzystania z portali internetowych i aplikacji, co z ich perspektywy może być postrzegane, jako element utrudniający dostęp do świadczeń medycznych. Wręcz przeciwnie, w domowych i przyjaznych warunkach wykorzystuje prosty kontakt telefoniczny i nadaje mu cechę nowoczesnego rozwiązania.

W przypadku seniorów, którzy mogą być onieśmieleni nową technologią, posiadanie przyjaznej i pomocnej Wirtualnej Rejestratorki może sprawić, że proces komunikacji z placówką będzie przyjemny i zachęcający.

Bezpieczeństwo i prywatność pacjentów

Dzięki płynnej integracji z istniejącymi systemami dokumentacji medycznej Takie.ai bezpiecznie uzyskuje dane pacjentów, ułatwiając bardziej efektywną opiekę.

Co istotne, przy całej komunikacji narzędzie Takie.ai priorytetowo traktuje bezpieczeństwo i poufność danych. Jest wyposażone w ochronę prywatności seniorów poprzez zastosowanie najnowszych standardów bezpieczeństwa. W jego działaniu przestrzegane są rygorystyczne protokoły prywatności i standardy szyfrowania, które skutecznie zapewniają ochronę danych pacjentów. 

Technologia cyfrowa ma gotowe rozwiązania 

Zastosowanie technologii cyfrowych we wspomaganiu opieki geriatrycznej już teraz jest w stanie sprostać rosnącym wyzwaniom. 

Przykład Talkie.ai udowadnia, że technologia cyfrowa dostosowana do osób starszych, skutecznie i bezpiecznie realizuje zadania zaspokajania potrzeb również tej grupy pacjentów. Warto również podkreślić, że wykorzystując to stosunkowo proste i innowacyjne rozwiązanie możemy zaobserwować widoczne korzyści, przekładające się na jakość opieki nad pacjentami, na pracę kadry medycznej , ale i organizację oraz zarządzanie zasobami placówki.

Czy chcesz usprawnić infolinię telefoniczną w Twojej placówce medycznej?