1. Blog
  2. /
  3. Bezpieczeństwo danych
  4. /
  5. Bezpieczeństwo danych pacjentów w platformie Talkie.ai

W erze cyfrowej ochrona danych pacjentów nabiera pierwszorzędnej wagi. W tym kontekście platforma Talkie.ai dba o innowacyjne rozwiązania, zapewniając użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji medycznych.

 

Wprowadzenie technologii botów głosowych do placówek medycznych stanowi dynamiczny krok w kierunku poprawy efektywności i dostępności usług zdrowotnych. Boty głosowe, oparte na zaawansowanej sztucznej inteligencji, oferują automatyzację procesów komunikacyjnych np. udzielania podstawowych informacji pacjentom lub umówienie na wizytę do lekarza. Niemniej jednak, wraz z wprowadzeniem tych innowacyjnych rozwiązań pojawiają się również istotne wyzwania związane z bezpieczeństwem. 

Artykuł ten skupi się na analizie kluczowych aspektów związanych z bezpiecznym wdrożeniem botów głosowych w placówkach medycznych oraz przedstawi strategie minimalizujące ryzyko naruszeń prywatności i ochrony danych medycznych.

 

Dostęp do platformy po zalogowaniu

Jednym z podstawowych elementów zabezpieczeń jest wymóg logowania się do platformy Talkie.ai. Dostęp jest ograniczony do zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem indywidualnych kont, zabezpieczonych hasłem. To pierwsza warstwa ochrony, której celem jest zagwarantowanie, że jedynie uprawnione osoby mają dostęp do danych pacjentów.

Dwuetapowa weryfikacja

W dążeniu do jeszcze większego zabezpieczenia kont użytkowników, wdrożyliśmy także autentykację dwuetapową (2FA). Dodatkowe uwierzytelnianie przez kod SMS stanowi drugą warstwę ochrony, zabezpieczając konta użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.

Audyt bezpieczeństwa

Regularnie przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa przez renomowane firmy zewnętrzne. Współpraca z ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa pomaga nam w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk i wdrażaniu środków zaradczych. Ponadto, współpracujemy z inspektorem ochrony danych (IOD), aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Anonimizacja danych

Wszystkie dane, które pojawiają się podczas rozmów bota z pacjentami przechodzą wewnętrzny proces anonimizacji. Gwarantujemy, że nie przechowujemy żadnych informacji, które wykraczają poza uzgodnienia z placówkami medycznymi. Wszelkie dane są odpowiednio zabezpieczone i chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

Technologiczne zabezpieczenia

Ważnym elementem infrastruktury naszej platformy jest przechowywanie plików na serwerach Amazon Web Services (AWS). Dane są przesyłane przy użyciu protokołu SSL, co zapewnia szyfrowaną komunikację. Dodatkowo, algorytm SHA-256 jest stosowany do szyfrowania danych, co gwarantuje ich integralność i bezpieczeństwo.

Raporty chronione hasłem

Raporty generowane dzięki platformie są bezpiecznie przekazywane do placówek medycznych. Zarówno raporty zbiorcze, jak i selektywne są chronione hasłem, aby tylko uprawnione osoby mogły uzyskać dostęp do zawartych w nich informacji.

Szkolenie pracowników

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem ochrony danych jest ciągłe szkolenie pracowników. Inwestujemy w rozwijanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród zespołu Talkie, aby każdy pracownik był w pełni świadomy znaczenia ochrony danych pacjentów.

 

W dobie dynamicznego rozwoju technologii i cyfryzacji opieki zdrowotnej, nie tylko stawiamy sobie za cel zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji medycznych, ale również działamy aktywnie, wdrażając innowacyjne rozwiązania i współpracując z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Poznaj możliwości Wirtualnej Rejestratorki Talkie

Umów się na spotkanie z naszym ekspertem