Projekt badawczy infostrateg

Czym jest projekt Infostrateg?

Celem projektów będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta)
i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie
i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza
i bazy danych.

Formularze powinny być elastyczne, tak aby mogły być modyfikowane wraz z rozwojem narzędzi medycznych oraz dostosowywane do specjalności lekarza, który z nich korzysta. Na podstawie zebranej wiedzy system mógłby też automatycznie generować dokumenty: recepty, zwolnienia, skierowania do dalszych badań diagnostycznych itp.

 • Korzyści

  • Skrócenie kolejek do lekarza, z uwagi na krótszy czas spędzony przez pacjenta w gabinecie lekarskim
  • Część czasu, jaki lekarz spędza na przepisywaniu danych do komputera, będzie mógł poświęcić na pogłębienie diagnozy i rozmowę z pacjentem podnosząc jakość leczenia
 • Produkty projektu

  • Zbiór danych testowych, w tym nagrań, zawierających zanonimizowane wywiady lekarskie z odpowiednio wypełnionymi formularzami
  • Benchmarki pozwalające określić jakość rozwiązań wymaganą do wdrożenia
  • Przetestowane rozwiązanie

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych “Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” INFOSTRATEG