1. Blog
  2. /
  3. Technologia
  4. /
  5. Jak przebiega wdrożenie bota głosowego?

Wdrożenie botów głosowych stało się jednym z najważniejszych kroków w transformacji placówek medycznych, rewolucjonizując sposób, w jaki pacjenci i personel medyczny komunikują się oraz uzyskują i aktualizują informacje. Boty głosowe, wykorzystujące zaawansowane technologie rozpoznawania mowy i przetwarzania języka naturalnego, wprowadzają nowy wymiar efektywności, dostępności i komfortu w obszarze opieki zdrowotnej. Wdrożenie takiego rozwiązania do placówki medycznej może wydawać się skomplikowanym procesem. Nasz zespół ekspertów pomoże Państwu przejść przez ten proces i sprawi, że wszystko zostanie sprawnie zaimplementowane. W tym artykule omówimy jak krok po kroku przebiega integracja i wdrożenie Wirtualnej Rejestratorki oraz przedstawimy dostępne zabezpieczenia, które chronią dane medyczne. 

Integracja systemu HIS

W przypadku integracji bota głosowego z systemem HIS, placówka musi porozumieć się z dostawcą w celu aktywowania API i razem z partnerem wykonać pracę sieciową, która pozwoli na przekazywanie danych poza system oprogramowania placówki medycznej. Dzięki temu wszystkie informacje z systemu będą dostępne dla bota głosowego podczas rozmów z pacjentami. Obecnie mamy możliwość integracji z systemami: CGM Clininet, Mediqus, Medicus ON-LINE, QKlinika. 

Integracja telekomunikacyjna

Aby było możliwe korzystanie z numerów placówki i przekierowywanie połączeń do Państwa rejestracji, należy zintegrować się z Państwa centralą telekomunikacyjną za pomocy SIP trunk. Proces dzieje się w tym samym czasie, co konfiguracja botów. Dzięki integracji będą Państwo w stanie przekierowywać połączeń, a połączenia wychodzące będą wykonywane z dodatkowo płatnych numerów miejskich. 

Bezpieczeństwo

Głównym zabezpieczeniem jest certyfikat SSL. Dodatkowo, możemy stworzyć zestawienie VPN z placówką, aby mieć dodatkową warstwę zabezpieczeń danych medycznych i osobowych pacjentów. VPN może być zarówno dla integracji z systemem HIS jak i integracji telekomunikacyjnych. Więcej na temat bezpieczeństwa na naszej platformie mogą przeczytać Państwo tutaj (link do artykułu o bezpieczeństwie). 

Konfiguracja bota głosowego

Etap konfiguracji to dopasowanie bota głosowego do potrzeb placówki w ramach możliwych opcji. Wszystkie te elementy muszą być starannie wybrane zgodnie ze specyfiką placówki medycznej, aby bot głosowy mógł działać sprawnie, skutecznie odpowiadać na pytania pacjentów oraz wzbogacać jakość świadczonej opieki zdrowotnej.

Po technicznych aspektach wdrożenia Wirtualnej Rejestratorki, przechodzimy do praktyki czyli szkolenia z platformy i testów bota głosowego. Podczas tych etapów dopracowujemy proces automatyzacji obsługi pacjenta i pokazujemy jak działa nasza platforma. 

Szkolenie z pracy z platformą Talkie.ai

Podczas szkolenia klient poznaje platformę, dzięki czemu potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych danych na platformie, generować potrzebne raporty i korzysta z innych dodatkowych możliwości. Takie szkolenie pozwala zrozumieć nasze rozwiązanie jako spójną całość – boty głosowe na infolinii oraz platformę.

Poznaj funkcjonalności platformy Talkie.ai

Testy bota głosowego

Etap testów może przebiegać na określonej grupie pacjentów i wybranym środowisku testowym. Wszystko po to, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność bota głosowego i dostosować go do potrzeb pacjentów. Analizujemy wyniki testów i dostosowujemy do nich bota głosowego. Po przeprowadzonych testach i wdrożonych zmianach, wspólnie ustalamy termin uruchomienia bota głosowego na infolinii placówki. 

Bot działa. Co dalej?

Po uruchomieniu Wirtualnej Rejestratorki, mają Państwo zapewnione 30 dni intensywnego wsparcia. W tym czasie monitorujemy bota, sprawdzamy integrację i jeśli to potrzebne – wprowadzamy zmiany. Po tym okresie nadal mają Państwo zapewnione wsparcie zgodnie z zakresem określonym w umowie. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian i konfigurowania bota samodzielnie. 

 

Wprowadzenie botów głosowych do placówki medycznej jest nie tylko krokiem naprzód w technologicznym rozwoju, ale także ukierunkowanym wysiłkiem na poprawę jakości opieki zdrowotnej dla społeczności pacjentów. Kluczowym aspektem tego procesu jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla personelu oraz ciągłe monitorowanie i doskonalenie działania botów, aby zagwarantować bezpieczeństwo i dokładność dostarczanych informacji medycznych. 

Poznaj możliwości Wirtualnej Rejestratorki Talkie

Umów się na spotkanie z naszym ekspertem