Kalkulator inwestycji
w Wirtualną Rejestratorkę

Dzięki Wirtualnej Rejestratorce, która telefonicznie potwierdza wizyty w placówce:

 • Zmniejszysz liczbę osób, które nie pojawiają się
  na wizytach
 • Zmaksymalizujesz liczbę wizyt, które realnie
  odbywają się
 • Zredukujesz presję ciążącą na zespole rejestracji

Odkryj ile możesz zyskać
z Wirtualną Rejestratorką

Wypełnij pola i zobacz wpływ Wirtualnej Rejestratorki
na Twoją placówkę

dodatkowy przychód w skali roku
(Wysokość dodatkowego przychodu uwzględnia koszt z tytułu utraconych wizyt przez brak Wirtualnej Rejestratorki oraz koszt obsługi Wirtualnej Rejestratorki)
więcej wizyt w placówce

Okazuje się, że nie masz dużego problemu z obecnością pacjentów na wizytach!Natomiast z informacji, które zostały podane, wynika iż Wirtualna Rejestratorka mogłaby Ci pomóc zaoszczędzić nawet

czasu pracy Twojej rejestracji, dzięki procesom takim jak automatyzacja IVR i zbieranie informacji do wystawiania recept.

Wpisz wartości, abyśmy mogli pokazać Ci jak Wirtualna Rejestratorka wpłynie na Twoją placówkę.

Chcesz takich rezultatów w swojej placówce?

Wypełnij formularz poniżej!

 • 80% Oszczędność czasu recepcji
 • 100% Odebranych połączeń od pacjentów
 • 24/7 Dostępność infolinii medycznej
 • 60% Redukcja kosztów obsługi pacjenta