Informacje o uzyskanym dofinansowaniu z Unii Europejskiej

Cel Projektu: Wytworzenie narzędzi i interfejsów dla budowania i trenowania modeli kognitywnych dla platformy Talkie.ai.

 

Planowane Efekty:

  • Intuicyjne budowanie bazy wiedzy dla wirtualnych asystentów.
  • Tworzenie bibliotek pojęć i modułów rozmów.
  • Weryfikowanie jakości modeli, ich testowanie i wersjonowanie.

 

Wartość Projektu: 1 100 000.00 PLN
Wysokość Grantu: 880 000.00 PLN